Dominująca podobna do TH2 populacja T-Lymphocytów oskrzelowo-pęcherzykowych w astmie atopowej ad

Testowano hipotezę, że limfocyty T w płynie BAL od osób z atopowym mRNA z ekspresją atopii astmy na wzór cytokin cytotoksyczny i że ten wzór uwalniania cytokin określa przynajmniej częściowo charakter odpowiedzi zapalnej obserwowanej w błonie śluzowej oskrzeli w łagodnej astmie. Metody
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka kliniczna i demograficzna uczestników badania. Charakterystykę kliniczną i demograficzną pacjentów z astmą i normalną kontrolą przedstawiono w tabeli 1. Osoby z astmą włączono na podstawie wywiadu i wykazano odwracalne ograniczenie przepływu powietrza (20-procentowa zmienność w wymuszonej objętości wydechowej w ciągu jednej sekundy [FEV1] lub szczytowe natężenie przepływu wydechowego), zwiększona reakcja dróg oddechowych na metacholinę (stężenie powodujące zmniejszenie o 20 procent w stosunku do linii podstawowej w FEV1 [PC20], <8 mg na mililitr) lub obu. Osoby z astmą miały charakter atopowy, zgodnie z definicją pozytywnych testów skórnych i testów radioalergosfingowych (Phadebas, Pharmacia, Uppsala, Szwecja) dla zwykłych aeroalergenów. Wszyscy badani byli niepalący; żaden nie otrzymał leczenia kortykosteroidami w ciągu trzech miesięcy przed rozpoczęciem badania. Uzyskano świadomą zgodę wszystkich podmiotów. Badanie zostało zatwierdzone przez komisję etyczną Royal Brompton National Heart and Lung Hospital. Pacjentów z astmą badano bez prowokacji alergenem, ponieważ celem badania było określenie wzoru cytokin biorącego udział w zmianach zapalnych linii podstawowej. W normalnych kontrolach nie występowała historia chorób alergicznych, negatywnych testów skórnych i radioalergicznych, normalnej FEV1 i PC20 powyżej 32 mg na mililitr.
Bronchoskopia światłowodowa
Bronchoskopię wykonał ten sam operator zarówno u osób z astmą, jak i osób kontrolnych po otrzymaniu 2,5 mg albuterolu przez nebulizator, 0,6 mg atropiny, midazolamu do sedacji i 2% lub 4% lidokainy do znieczulenia miejscowego. BAL przeprowadzono przez zaszczepienie czterech 60-ml porcji ogrzanej, dostosowanej do pH, normalnej soli fizjologicznej do prawego płata środkowego lub do linguli.
Przetwarzanie komórek BAL
Przez cały czas uważano, aby uniknąć zanieczyszczenia próbek BAL za pomocą RNazy. Komórki BAL odwirowano przy 300 x g przez siedem minut, przemyto raz w pożywce RPMI 1640 buforem HEPES (Flow Laboratories, Irvine, Szkocja) i ponownie zawieszono w 1,5 ml pożywki RPMI 1640 z 0,5% albuminy surowicy bydlęcej (Sigma Chemicals, Poole Wielka Brytania) i 0,1% azydku sodu. Po zliczeniu na hemocytometrze Neubauera komórki ponownie zawieszono w stężeniu x 105 komórek na mililitr w RPMI 1640, a szkiełka cytospiny wytworzono za pomocą urządzenia do cytospiny Shandon 2 (Shandon Southern Instruments, Runcorn, Zjednoczone Królestwo). W celu różnicowania komórek, szkiełka barwiono May-Grünwald-Giemsa, a komórki tuczne oznaczano błękitem alcianu i safraniną. W celu hybrydyzacji in situ, szkiełka szklane przemyto detergentem Decon (Decon Laboratories, Hove, Wielka Brytania), a następnie alkoholem i pieczono w temperaturze 200 ° C przed powlekaniem poli-L-lizyną (masa cząsteczkowa> 150 000; Sigma). Próbki przygotowane na tych szkiełkach suszono na powietrzu przez 5 minut, następnie utrwalano 4% paraformaldehydem w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (pH 7,2, BDH, Poole, Wielka Brytania) przez 30 minut, a następnie dwie zmiany 15% roztworu soli buforowanej fosforanem. – sacharoza przez godzinę każda
[więcej w: fizjoterapia po operacji halluxa, ceny rezonansu magnetycznego, olx witkowo ]